In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://hoorspeciaalzaak.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 28 december 2023

Inhoudsopgave

 1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt uw gegevens?
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan uw gegevens?
 5. Welke gegevens van u gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
 7. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 8. Met wie delen we uw gegevens?
 9. Waar slaan we uw gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
 11. Wat mag u van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Hoorspeciaalzaak.nl B.V. is verantwoordelijk voor de website https://hoorspeciaalzaak.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
Hoorspeciaalzaak.nl B.V.
Papsouwselaan 137
2624 AK Delft
KVK 83427260

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u:

 • gegevens invult op onze website
 • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

5. Welke gegevens gebruiken we van u?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam
 • geslacht
 • woonadres of vestigingsadres
 • bezorgadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betaalgegevens
 • BSN
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • leeftijd

Daarnaast gebruiken we de volgende bijzondere gegevens van u:

 • medische gegevens

6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • we hebben van u uw toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken
 • we gebruiken uw gegevens omdat we u als klant de beste service willen verlenen en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

7. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we uw gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen u persoonsgegevens nooit met anderen delen.

9. Waar slaan we uw gegevens op?

We verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook uw gegevens binnen de EER opslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor u op een rijtje.

Recht op informatie
We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U mag ons altijd vragen om uw gegevens die we van u hebben in te zien.

Recht op correctie
U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit
Bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om u de digitale gegevens te sturen die we van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

Recht op beperking
U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
U mag ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen
U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Hebt u een klacht dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in
de vestigingsplaats van Hoorspeciaalzaak.nl B.V. die uw klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@hoorspeciaalzaak.nl. We verwerken uw aanvraag of klacht binnen 14 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. We kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen we bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt y met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

U kunt zelf aangeven welke gegevens we van u mogen gebruiken. Hebt u ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van uw surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website
geplaatst wordt op uw hardware. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen
 • niet-geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina?s en populaire onderwerpen

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@hoorspeciaalzaak.nl. We helpen u graag.

Verwerkers

16. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

17. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

18. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

19. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

20. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

   • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
   • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
   • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
   • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
   • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
   • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

21. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

22. Contactinformatie

Nederland
Website: https://hoorspeciaalzaak.nl
E-mail: info@hoorspeciaalzaak.nl