Reinig regelmatig het hoortoestel en draag het niet continu. Raadpleeg een van onze audiciens bij aanhoudende irritatie.